Câteva coduri utile pentru .htaccess

Vă prezentăm mai jos câteva coduri .htaccess pe care le considerăm cele mai uzuale.

 1. Redirect site fără www. la www.site.ro (cu https:// inclus)
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domeniu.ro [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ https://www.domeniu.ro/$1 [L,R=301]
 2. Detectare iPad și redirectare către varianta de iPad a site-ului
  RewriteEngine on
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*iPad.*$
  RewriteRule ^(.*)$ https://ipad.domeniu.ro [R=301]

 3. Custom Error Pages
  ErrorDocument 400 /400.html
  ErrorDocument 401 /401.html
  ErrorDocument 403 /403.html
  ErrorDocument 404 /404.html
  ErrorDocument 405 /405.html
  ErrorDocument 408 /408.html
  ErrorDocument 414 /414.html
  ErrorDocument 500 /500.html
  ErrorDocument 502 /502.html
  ErrorDocument 504 /504.html
 4. Descărcare fișier (nu deschidere în browser)
  AddType application/octet-stream .csv
  AddType application/octet-stream .xls
  AddType application/octet-stream .doc
  AddType application/octet-stream .avi
  AddType application/octet-stream .mpg
  AddType application/octet-stream .mov
  AddType application/octet-stream .pdf
 5. Restricționare acces pe bază de IP
  Order deny,allow
  Deny from All
  Allow from xxx.xxx.xxx.xxx
  Allow from yyy.yyy.yyy.yyy
 6. Activare compresie Gzip
  # BEGIN GZIP
  <ifmodule mod_deflate.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript
  </ifmodule>
  # END GZIP
 7. Redirectare pagină/director
  redirect 301 /pagina-veche.php htttps:/www.domeniu.ro/pagina-noua/
 8. Setare timp de expirare pentru elemente din site
  # BEGIN EXPIRES
  <IfModule mod_expires.c>
   ExpiresActive On
   ExpiresDefault "access plus 10 days"
   ExpiresByType text/css "access plus 1 week"
   ExpiresByType text/plain "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/javascript "access plus 1 week"
   ExpiresByType application/x-icon "access plus 1 year"
  </IfModule>
  # END EXPIRES
Articole recente