Termeni și condiții

Înregistrare domenii .ro, .com, .eu

Acest site este deținut și operat de către Host-age.ro Gazduire Web SRL.
Acesta este un contract cu S.C. HOST-AGE.RO GAZDUIRE WEB S.R.L. și trebuie acceptat înainte de a comanda orice serviciu prin site-ul www.host-age.ro. Orice comandă se consideră confirmată de către client dacă este bifată căsuța “Sunt de acord cu Termenii de Utilizare” și apoi prin apăsarea butonului “Finalizare comandă”.

Capitolul I. Obiectul contractului
Art. 1. Furnizorul asigură găzduire de site-uri, înregistrare de domenii, certificate SSL sau alte servicii web pe care Clientul le comandă prin site-ul www.host-age.ro.

Art. 2. Durata prezentului contract este egală cu perioada pentru care clientul alege să plătească serviciile comandate.

Nu există un termen minim, Clientul poate renunța oricând dorește la serviciile oferite de către Furnizor.

Capitolul II. Prețuri și condiții de plată
Art. 3. Clientul va plăti către Furnizor contravaloarea serviciilor comandate prin formularul online. Clientul poate solicita oricând modificarea serviciilor de găzduire iar noul preț va fi reflectat în viitoarele facturi emise de către Furnizor.

Art. 4. Plata către Furnizor se va face prin transfer bancar sau online prin card bancar pe baza facturii proforme emise de către Furnizor. Factura proformă se trimite către adresa de e-mail din contul Clientului imediat după finalizarea comenzii și cu 15 zile calendaristice înainte de expirarea perioadei pentru care s-a achitat în avans.

Art. 5. Plata pentru perioada următoare se face cu cel mult o zi înainte de încheierea termenului pentru care a fost achitată suma precedentă. Serviciul de găzduire se suspendă automat în prima zi de expirare până la efectuarea plății. Dacă plata nu se efectuează în 30 de zile de la încheierea termenului de plată, contul poate fi șters împreună cu tot conținutul

Art. 6. Furnizorul poate modifica prețurile pentru clienții existenți dar numai începând cu următoarea factură, nicidecum retroactiv.

Art. 7. Dacă există solicitări din partea Clientului pentru diverse modificări/optimizări/update-uri etc care nu sunt incluse în abonament și care sunt acceptate de către Furnizor, acestea se vor taxa la prețul de 50€+TVA/oră, minimum o oră.

Capitolul III. Generalități privind serviciul, garanții și răspunderi
Art. 8. Furnizorul garantează că serviciul pe care îl va furniza va fi în condiții normale de operare. Disponibilitatea serviciului se măsoară pentru o lună calendaristică, excluzând perioadele de întreținere. Prin condiții normale de operare se înțelege o disponibilitate garantată a serviciului de 99.98%.

Art. 9. Perioadele de întreținere vor fi programate pe cât posibil în timpul nopții și vor fi anunțate în prealabil dacă se consideră că va dura mai mult de 10 (zece) minute.

Art. 10. În cazul unui uptime mai mic decât cel garantat, Furnizorul se obligă, la cererea Clientului, să crediteze contul acestuia, procentual din valoarea abonamentului lunar, astfel: 10% pentru uptime între 99.98% și 99%, 25% pentru uptime între 99% și 98%, 50% pentru uptime între 98% și 95%, 75% pentru uptime între 95% și 90% și 100% pentru uptime sub 90%.

Art. 11. Cu excepția celor prevăzute mai sus, Furnizorul nu poate fi făcut răspunzător pentru acele prejudicii, oricare ar fi acestea, a căror existență Clientul ar pune-o pe seama nefuncționării corespunzătoare a serviciilor Furnizorului.

Art. 12. Furnizorul nu răspunde și nu este responsabil pentru neexecutarea serviciului, pentru orice altă degradare a serviciului sau pentru orice întârziere în furnizarea acestuia, care: a) poate fi atribuită acțiunilor sau omisiunilor Clientului, angajaților acestuia, terților angajați de către Client sau beneficiari ai serviciilor acestuia; b) survine în orice perioadă de întreținere planificată a Furnizorului; c) se datorează evenimentelor de Forță Majoră; d) sunt rezultatul unei suspendări sau a ștergerii contului ca urmare a neplății prețului contractului de către Client.

Art. 13. Furnizorul are dreptul să ceară de la Client restituirea sumelor plătite cu titlu de daună părților, precum și a costurilor aferente plății acestor sume, precum și a daunelor suferite, până la acoperirea integrală a prejudiciilor, inclusive a costurilor indirecte și a celor datorate terților ca urmare a răspunderii Furnizorului cauzate de actele abuzive, delictuoase sau frauduloase ale Clientului. Clientul este direct și singur răspunzător față de Furnizor sau terți în cazul în care aduce prejudicii acestora prin actele sau faptele sale neconforme cu prezentul contract sau cu legislația română.

Art. 14. Furnizorul nu va fi răspunzător față de Client sau terțe persoane pentru nici o daună, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor oportunități de afaceri sau alte pierderi suferite de Client sau terțe persoane, direct sau indirect, ca urmare a folosirii produselor și serviciilor Furnizorului. În toate cazurile, răspunderea Furnizorului este limitată la valoarea unei luni de abonament plătite de Client.

Capitolul IV. Termeni și condiții generale
Art. 15. Rețeaua Internet și serviciile Furnizorului trebuie utilizate într-o manieră conformă cu scopurile vizate de acesta și pot fi utilizate numai în scopuri legale. Clientul nu are permisiunea să utilizeze rețeaua și serviciile Furnizorului (a) pentru a transmite, a distribui sau stoca material care încalcă vreun act normativ aplicabil, (b) într-o manieră care să ducă la încălcarea drepturilor de autor, a unei mărci înregistrate, a secretului comercial sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a dreptului la intimitate, la publicitate sau a altor drepturi personale ale altor părți, (c) dacă modul de utilizare este necinstit, defăimător, calomniator, amenințător, abuziv sau conține cel puțin o componentă informatică de natură să producă defecțiuni, (d) conține oferte frauduloase de bunuri sau servicii sau orice alte materiale promoționale care conțin afirmații, pretenții sau reprezentări false, de natură să înșele sau să inducă în eroare (e) în general, într-o manieră care poate angaja răspunderea penală sau civilă a furnizorului sau a oricărui membru al personalului acestuia.

Art. 16. Furnizorul nu-și asumă nici o responsabilitate pentru vreun material creat, stocat sau accesibil pe sau prin rețelele și serviciile furnizorului care nu este expediat de sau la cererea Furnizorului. Furnizorul nu monitorizează și nu exercită nici un control editorial asupra vreunui asemenea material, dar iși rezervă dreptul de a face acest lucru în măsura în care este cerut de legea aplicabilă. Furnizorul nu este responsabil de modalitatea de accesare a unor asemenea materiale pe sau prin intermediul rețelelor și/sau serviciilor oferite de furnizor în baza prezentului contract. Furnizorul nu este răspunzător pentru conținutul nici unui site Web, altele decât cele care aparțin direct Furnizorului.

Art. 17. Clientul nu poate expedia mesaje care nu au fost solicitate, inclusiv, fără a se limita la, pachete de reclame comerciale sau anunțuri de informații nesolicitate (denumite în continuare „SPAM”) într-o manieră la care Furnizorul se poate aștepta în mod rezonabil să aibă un impact negativ asupra rețelei și serviciilor acestuia, inclusiv, fără a se limita la, utilizarea unui cont de e-mail din rețeaua Furnizorului pentru a expedia mesaje de tip SPAM sau utilizarea serviciului unui alt furnizor pentru a expedia mesaje de tip SPAM sau pentru a promova un site care se afla sau care este conectat la rețeaua Furnizorului. În plus, Clientul nu are permisiunea să utilizeze rețeaua și serviciile Furnizorului pentru ca (a) să expedieze mesaje prin e-mail care sunt excesive și/sau au ca intenție sa hărțuiască sau să deranjeze alți utilizatori (b) să continue să expedieze mesaje prin e-mail către un adresant care a indicat că nu dorește să mai primească asemenea mesaje, (c) să expedieze mesaje prin e-mail care conțin informații contrafăcute în antetul mesajului („header”), (d) să expedieze e-mailuri răuvoitoare, inclusiv, fără a se limita la, mass-mail, (e) să expedieze sau să primească mesaje într-o manieră care încalcă politicile de furnizare ale unui furnizor de servicii pe Internet.

Art. 18. Clientul nu are voie să încalce sau să încerce să încalce securitatea rețelei și a serviciilor Furnizorului, inclusiv, fără a se limita la, (a) accesarea de date ce nu îi sunt destinate sau pătrunderea într-un server sau cont pe care nu are permisiunea să le acceseze, (b) încercarea de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea unui sistem sau a unei rețele sau de a încălca securitatea acestuia/acesteia sau măsurile de autentificare fără a fi autorizat în mod corespunzător, (c) încercarea de a interfera cu, de a întrerupe sau de a face inutilizabil serviciul de către un alt utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără a se limita la, mijloace de supraîncărcare, „Flooding”, „Mail Bombing” sau „Crashing” (d) contrafacerea oricărui header TCP/IP sau a oricărei părți din informația cuprinsă în acesta sau (e) declanșarea oricărei acțiuni în vederea obținerii de servicii la care un asemenea utilizator nu are dreptul (f) folosirea excesivă și/sau abuzivă a resurselor alocate (procesor, memorie, număr de fișiere, conexiuni tcp, …)

Art. 19. Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul de la anumite adrese IP la serviciile și resursele proprii în cazul detectării de activități suspecte. Acestea includ, fără a se limita la: multiple încercări eronate de autentificare, încercări de forțare a serviciilor (injection), trimiterea de mesaje în masă sau simultan către mulți destinatari, adrese IP marcate în liste uzuale de SPAM sau abuzuri, etc.

Art. 20. În cazul în care Furnizorul consideră că, Clientul a încălcat vreo prevedere a acestui capitol acesta va primi un avertisment scris sau va fi supus, după cum Furnizorul va socoti de cuviință, în funcție și de natura și gravitatea faptei, unei suspendări temporare a serviciilor furnizate până ce acceptă să se abțină de la orice alte încălcări viitoare ale acestor prevederi. Clientul despre care Furnizorul stabilește că a comis o a doua încălcare a oricărei prevederi din Termeni și Condiții va fi supus unei suspendări sau întreruperi totale și imediate a serviciilor furnizate.

Art. 21. În cazul unor încălcări repetate, evidente sau cu rea-credință a articolelor acestui capitol sau a unor încălcări extrem de grave (inițiere de atacuri tip DoS, tentative de acces fără drept la sisteme informatice, alte activități ce pun în pericol siguranța echipamentelor Furnizorului sau ale Internetului), Furnizorul își rezervă dreptul de a decide suspendarea și întreruperea imediată a serviciilor furnizate și eventual la plata de daune-interese.

Art. 22. Furnizorul va trimite de îndată Clientului o informare cu privire la decizia luată și motivația acesteia.

Art. 23. Consumul de resurse. Fiecare cont de găzduire este monitorizat permanent pentru a se urmări consumul de resurse (CPU, memorie RAM, procese simultane, trafic etc) pentru a nu afecta celelalte conturi găzduite pe același server. În situația în care un cont necesită mai multe resurse decât îi sunt alocate, sistemul va afișa pentru unii vizitatori un mesaj de eroare (ex. Resources Limit Usage) iar noi ne rezervăm dreptul de a suspenda acel cont sau de a muta/modifica scriptul sau scripturile care consumă resurse în exces fără o înștiințare a proprietarului site-ului. Este obligația clientului de a-și optimiza scripturile și bazele de date pentru o bună funcționare și/sau de a cere mărirea pachetului de găzduire care oferă suficiente resurse pentru buna funcționare a site-ului.
Prin utilizarea sistemului CloudLinux toate pachetele de găzduire au resursele limitate conform următoarelor specificații:

Pachetul Website Builder poate utiliza maximum 100% CPU, 20 de conexiuni, 100 procese, maximum 1GB RAM și trimite maximum 50 e-mailuri/oră.
Pachetul Basic poate utiliza maximum 100% CPU, 20 de conexiuni, 100 procese, maximum 1GB RAM și trimite maximum 50 e-mailuri/oră.
Pachetul Standard poate utiliza maximum 200% CPU, 80 de conexiuni, 140 de procese, maximum 2GB RAM și trimite maximum 100 e-mailuri/oră.
Pachetul Medium poate utiliza maximum 300% CPU, 100 de conexiuni, 180 de procese, maximum 3GB RAM și trimite maximum 200 e-mailuri/oră.
Pachetul Enterprise poate utiliza maximum 500% CPU, 120 de conexiuni, 220 de procese, maximum 5GB RAM și trimite maximum 300 e-mailuri/oră.

Conturile de reseller pot consuma maximum 200% CPU, 50 de conexiuni, 100 de procese, maximum 2G RAM, 200.000 fișiere și trimite maximum 100 e-mailuri/oră.

Un cont poate consuma la un moment dat maximum 10MB/secundă. IOPS 1024 pentru orice cont.

Numărul maxim de fișiere și foldere (inodes) ce pot exista într-un cont este de 100.000 pentru pachetele Website Builder și Basic, 300.000 pentru pachetele Standard și Medium iar pachetul Enterprise 500.000 de fișiere. Numărul de fișiere reprezintă fișierele care alcătuiesc site-ul, e-mailurile (fiecare e-mail înseamnă un fișier) și fișierele de sistem (fișier cu parole, directoare protejate etc).

Capitolul V. Rezilierea contractului

Art. 24. Contractul poate fi reziliat înainte de termen în următoarele situații: (a) prin acordul scris al ambelor Părți; (b) în cazul îndeplinirii uneia dintre condițiile de reziliere prevăzute în Contract; (c) în cazul în care una dintre Părți este în imposibilitatea prevăzută legal de a continua executarea prezentului Contract.

Art. 25. Condițiile în care un contract se poate rezilia unilateral sunt: (a) Întârzierea, cu mai mult de 21 zile calendaristice a efectuării plății de către Client; (b) Descoperirea unei fraude; (c) Folosirea unor scripturi/programe care pot aduce prejudicii serverelor pe care este găzduit site-ul. (e) Clientul poate denunța unilateral contractul oricând dorește.

Capitolul VI. Arbitraj
Art. 26. Ambele Părți vor depune maximum de efort pentru soluționarea, pe cale amiabilă și în spiritul prevederilor contractuale, a litigiilor de orice natură care ar putea apărea din, sau în legatură cu prezentul Contract, cu aplicarea sau cu interpretarea sa.
Părțile se obligă reciproc la executarea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale. În cazul neîndeplinirii, totale sau parțiale, sau a realizării necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, de către oricare dintre părțile contractante, partea aflată în culpă va plăti daune interese în condițiile legii române în vigoare, în cazul în care nu sunt explicit definite în prezentul Contract.
Prezentul Contract constituie principalul instrument juridic probant pentru soluționarea eventualelor litigii între Părți, pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere, prin acțiune în justiție, pentru daune interese, adresată instanței competente.
În cazul în care negocierile pentru o astfel de soluționare nu vor determina rezolvarea disputelor, litigiul va fi deferit spre soluționare instanței judecătorești. Soluționarea litigiilor se va face conform regulilor de procedură ale instanței respective, cu aplicarea normelor de drept în vigoare în România. Părțile consimt să fie ținute în baza hotărârilor acestei instituții, care sunt definitive și executorii.

Capitolul VII. Forța majoră
Art. 27. Prin „forță majoră“ se înțeleg toate evenimentele și/sau circumstanțele obiective, imprevizibile (nefiind cunoscute la încheierea acestui Contract) și de neînlăturat (nefiind sub controlul părților semnatare), apărute după intrarea în vigoare a acestui Contract și care împiedică îndeplinirea obligațiilor stipulate în cadrul acestuia.
Problemele de ordin tehnic ale Furnizorului nu constituie forță majoră. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie, complet sau parțial, executarea prezentului Contract, de către oricare dintre Părți, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiilor contractuale, dar numai pe perioada cât îndeplinirea obligațiilor este afectată de situația de forță majoră.
Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă parte, în scris, in maximum 10 zile calendaristice de la data de începere a evenimentelor considerate drept forță majoră, trimițând totodată un act de confirmare eliberat de Camera de Comerț și Industrie prin care să se certifice realitatea și exactitatea evenimentelor cuprinse în notificarea menționată. Data de referință este data ștampilei oficiului postal de expediere. Aceeași procedură și același termen de notificare și confirmare sunt aplicabile și cu privire la încetarea situației de forță majoră.

Capitolul VIII. Dispoziții finale
Art. 28. Prezentul Contract, încheiat prin acordul mutual al Părților, reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părți. Acordul de voință al părților, odată exprimat, stabilește toate drepturile și obligațiile Părților, conferind raportului juridic încheiat putere de lucru și relației sociale reglementate, profitabilitate reciprocă.

Art. 29. Cesiune de drepturi. Clientul nu poate reprezenta sau angaja Furnizorul față de o terță persoană decât cu acordul expres, scris și limitativ al Furnizorului, care va fi valabil doar în situația și pe perioada descrisă în respectivul acord.

Capitolul IX. Înregistrarea și reînnoirea domeniilor
Art. 30. Domeniile cu altă extensie decât .ro (domeniile .ro se rezervă la ROTLD după efectuarea comenzii) nu se înregistrează decât în momentul în care plata ajunge în contul Furnizorului.
În acest timp domeniul este disponibil oricui pentru înregistrare (recomandăm folosirea plății electronice – card bancar – pentru evitarea pierderii domeniului dorit) iar Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru asta în nici un fel.
Pentru reînnoirea domeniilor Furnizorului trimite automat Clientului cu cel puțin 14 zile înainte ca un domeniu să expire, o proformă pentru reînnoirea domeniului. În cazul în care proformă nu este achitată la timp, domeniul (în funcție de extensie) poate intra în carantină iar dacă se dorește recuperarea lui, Clientul trebuie să achite o sumă cuprinsă între 50 și 200EUR+TVA (suma exactă va fi anunțată Clientului și diferă în funcție de extensie).
În cazul domeniilor .ro, clientul este obligat să respecte condițiile impuse de registrar-ul ROTLDRegulile de înregistrare ROTLD și Contractul de înregistrare ROTLD
În cazul înregistrării domeniilor cu altă terminație, clientul este obligat să respecte condițiile impuse de autoritatea extensiei respective.

Capitolul X. Protecția datelor cu caracter personal
Art. 31. Furnizorul colectează prin intermediul Website-ului date cu caracter personal ale Clientului. Clientul trebuie să consulte Politica de Confidențialitate aplicabilă Website-ului.
Website-ul utilizează cookies. Clientul trebuie să consulte Politica privind Cookies aplicabilă Website-ului.

Capitolul XI. Promoții
Art. 32. Promoțiile pentru pachetele de găzduire sunt create cu scopul de atragere clienți noi iar aceste reduceri nu se pot acorda pentru pachete de găzduire deja existente în serverele noastre. Pot beneficia însă de aceste promoții clienții care doresc să activeze conturi noi de găzduire.
De promoțiile la domenii pot beneficia atât clienții vechi cât și cei noi dacă nu este specificat altfel în textul promoției din site.
Reducere 50% la găzduire pentru site-uri de cultură, învățământ sau fundații umanitare
Host-Age.ro Gazduire Web SRL oferă o reducere de 50% din prețul afișat pentru găzduire site-urilor care se încadrează la următoarele categorii:
-site de cultură
-site de învățământ
-site de prezentare pentru muzee
-site pentru școli și licee de stat
-site pentru institute de cercetare
-site pentru bibliotecă publică
-site de fundație umanitară
Nu se acceptă site-uri care afișează bannere publicitare sau anunțuri text (Ex. Google AdWords). Host-Age.ro Gazduire Web SRL își rezervă dreptul de a refuza unor site-uri acordarea de reducere pentru găzduire.

Acest document a fost modificat ultima dată la 3 februarie 2024.