Host-Age.ro Web Hosting

Transfer domenii

Domeniul de transferat: www.

Transferul Dreptului de Folosinţă (trade) al unui domeniu .ro de la un alt deținător:

1. Actualul deținător al domeniului obține cheia de autorizare a transferului și o trimite noului deținător.
Cheia de autorizare se obține logându-vă în contul de la www.rotld.ro -> Administrare Domenii -> On-Line.

2.
Actualul deținător trimite o adresă semnată în original către: ICI – Registrul Român de Domenii .RO (ROTLD), Bd. Mareșal Averescu 8-10 Sector 1, București, 011455, România.

Dacă actualul deținător este persoană juridică:
Se descarcă modelul de adresă .doc Transfer domenii
Adresa trebuie să fie stampilată și semnată de reprezentantul legal al actualului deținător și să conțină toate datele de contact ale acestuia (adresa poștală, telefon, e-mail, fax);
Se atașează fotocopia cărții de identitate a reprezentantului legal și cea a Certificatului de Înregistrare de la Registrul Comerțului sau a autorizației de funcționare.

Dacă actualul deținător al domeniului este o persoană fizică:
Se descarcă modelul de adresă .doc Transfer domenii
Adresa trebuie să fie semnată de către deținător și să conțină toate datele de contact ale acestuia (adresa poștală, telefon, e-mail, fax);
Se atașează fotocopia cărții de identitate a actualului deținător.

3. Viitorul deținător va face o cerere de transfer completând formularul de mai sus cu numele domeniului și cheia de autorizare EPP.

4. ROTLD va efectua transferul doar dacă au fost îndeplinite punctele de mai sus și proforma emisă de către noi a fost achitată.

Bara

Transferul unui domeniu de la alt registrar:

Domeniile pot fi transferate de la alt registrar la noi. Transferul domeniului se face achitând contravaloarea unui an, an ce se adaugă la data expirării domeniului din momentul inițierii transferului. Excepție fac domeniile .ro pentru care transferul este gratuit și astfel aveți posibilitatea de a administra domeniul mult mai ușor, direct din contul dvs. de client Host-Age.ro