Configurare e-mail
pe Outlook 2010

După ce ați creat o adresă de e-mail cu ajutorul butonului E-mail accounts din cPanel, urmăriți instrucțiunile de mai jos pentru a configura contul de e-mail în Outlook 2010.

1. Când deschideți pentru prima dată Outlook 2010 sunteți întrebat(ă) dacă doriți configurarea unui cont de e-mail. Clic pe Yes și apoi pe Next.

2. În această fereastră selectați opțiunea Manually configure server settings or additional server types apoi apăsați pe butonul Next.
Configurare Outlook 2010 - Adăugare cont nou de email

3. În fereastra următoare selectați Internet E-mail apoi dați clic pe Next.
Configurare Outlook 2010 - Selectare tip cont email

3. În această fereastră completați toate câmpurile ca în imaginea de mai jos dar completând cu datele contului dvs. După aceea apăsați butonul More Settings…
Configurare Outlook 2010 - Completare date cont email și server

4. Dați clic pe tab-ul Outgoing Server și bifați My outgoing server (SMTP) requires authentication și Use same settings as my incoming mail server. Dați clic pe OK pentru a închide fereastra apoi dați clic pe butoanele Next și Finish.
Configurare Outlook 2010 - Activare autentificare SMTP